VINACONEX SÀI GÒN - THƯ MỜI “V/v: Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 .
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Bình Lợi

Chi tiết tin

THƯ MỜI “V/v: Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 .

THƯ MỜI

“V/v: Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Công ty CP Vinaconex Sài Gòn”

    Kính gửi: Quý Cổ Đông

   Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011, cụ thể như sau:

I. Thời gian : Họp lúc 8h30’, ngày 20/04/2010 (Thứ tư).

II. Địa điểm : Phòng họp C – Khách sạn VICTORY, số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

III. Nội dung: Thảo luận và thông qua các nội dung:

 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch SXKD năm 2011.

 2. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành kinh doanh và thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2010

 3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010.

 4. Báo cáo kết quả đợt phát hành tăng vốn điều lệ Công ty.

 5. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2010.

 6. Báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT - BKS năm 2010 và kế hoạch thù lao HĐQT - Ban kiểm soát năm 2011.

 7. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý Công ty năm 2010.

 8. Tờ trình chọn Cty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011.

   Cổ đông tham dự đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp và giấy Chứng minh nhân dân. Nếu không thể tham dự, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác dự họp thay (theo mẫu giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ được gửi kèm theo hoặc cổ đông lấy mẫu tại trang website: www.vinaconexsaigon.com.vn). Người được uỷ quyền phải mang theo giấy uỷ quyền và xuất trình giấy CMND khi tham dự Đại hội.

    Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội trước 16h30 ngày 18/04/2011 với bà Phùng Thị Phương Dung – Lễ tân, theo địa chỉ: Lầu 1, số 47 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, TP. HCM. Điện thoại: 08. 39105311 - 39104813 - Fax: 08.39104485,

   Email: info@vinaconexsaigon.com.vn

  Toàn bộ nội dung chương trình đại hội, giấy uỷ quyền, thư xác nhận tham dự Đại hội và các nội dung quan trọng khác được đăng tải trên website:www.vinaconexsaigon.com.vn

Trân trọng kính mời.

                       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                    CHỦ TỊCH HĐQT

                   MAI LONG

                  (Đã ký)

 

Các tin khác