VINACONEX SÀI GÒN - Thông báo " về việc chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011"
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Bình Lợi

Chi tiết tin

Thông báo " về việc chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011"

THÔNG BÁO

(V/v: chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011)

    Kính gửi: Quý cổ đông Cty CP Vinaconex Sài Gòn

Công ty Cp Vinaconex Sài Gòn thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 như sau:

Các tin khác