VINACONEX SÀI GÒN - Thông báo "gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu"
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Bình Lợi

Chi tiết tin

Thông báo "gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu"

THÔNG BÁO

GIA HẠN THỜI GIAN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA, ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN MUA CỔ PHIẾU CTY CP VINACONEX SÀI GÒN

   Hội đồng Quản trị Công ty CP Vinaconex Sài Gòn xin thông báo về việc gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu đối với cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 40.834.950.000 đồng lên 79.769.900.000 đồng như sau:


Các tin khác