VINACONEX SÀI GÒN - Phương án xử lý cổ phần còn dư trong Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 115/NQ/ĐHCĐ/VNSG ngày 29/06/2010.
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Bình Lợi